Producenci
Produkt dnia
Biszolin 190g - NAJSKUTECZNIEJSZY ŻEL
Biszolin 190g - NAJSKUTECZNIEJSZY ŻEL
39,00 zł
szt.
Krem z kwasem hialuronowym
Krem z kwasem hialuronowym
25,00 zł
szt.
OLEJ ARGANOWY 125ml
OLEJ ARGANOWY 125ml
42,00 zł
szt.
Olej Centella na rozstępy 100  ml
Olej Centella na rozstępy 100 ml
42,00 zł
szt.
OLEJ KROKOSZOWY 500ml
OLEJ KROKOSZOWY 500ml
25,00 zł 23,00 zł
szt.
BIO Olej kokosowy 450ml
BIO Olej kokosowy 450ml
25,00 zł
szt.
Tymiankowy żel do twarzy
Tymiankowy żel do twarzy
18,00 zł
szt.
NAGOYA Krem z olejkiem arganowym 100ml
NAGOYA Krem z olejkiem arganowym 100ml
10,00 zł
szt.
Olej z czarnuszki 250ml
Olej z czarnuszki 250ml
44,00 zł
szt.
BIO Olej kokosowy 200ml
BIO Olej kokosowy 200ml
12,00 zł
szt.
Mydło w płynie z bionagietkiem 300ml
Mydło w płynie z bionagietkiem 300ml
16,00 zł
szt.
Olejek eteryczny cynamonowy 10 ml
Olejek eteryczny cynamonowy 10 ml
18,00 zł
szt.
Olejek z Oregano 50ml
Olejek z Oregano 50ml
38,00 zł
szt.
Olej z uczepu trójlistkowego 150ml
Olej z uczepu trójlistkowego 150ml
23,00 zł
szt.
Olej z uczepu trójlistkowego 100ml
Olej z uczepu trójlistkowego 100ml
17,00 zł
szt.
Balsam "MAGICZNE MUMIO" Shilajit 30ml
Balsam "MAGICZNE MUMIO" Shilajit 30ml
25,00 zł
szt.
Olej konopny z CBD - 50ml
Olej konopny z CBD - 50ml
70,00 zł
szt.
VIANEK - Nawilżająca emulsja do mycia twarzy - 150ml
VIANEK - Nawilżająca emulsja do mycia twarzy - 150ml
16,00 zł 13,00 zł
szt.
Krem do ciała Królewska czekolada
Krem do ciała Królewska czekolada
20,00 zł
szt.
100% Naturalny olej laurowy 50ml
100% Naturalny olej laurowy 50ml
21,00 zł
szt.
Ozonfix- preparat bioaktywny nasycony ozonem 100ml
Ozonfix- preparat bioaktywny nasycony ozonem 100ml
28,00 zł 18,50 zł
szt.
Suchy szampon do włosów SESA 75 ml
Suchy szampon do włosów SESA 75 ml
24,00 zł
szt.
Ekstrakt z grejpfruta - CITRUS PARADISI, 50 ml
Ekstrakt z grejpfruta - CITRUS PARADISI, 50 ml
40,00 zł 30,00 zł
szt.
Henna w kremie do brwi i rzęs CZARNA
Henna w kremie do brwi i rzęs CZARNA
8,00 zł
szt.
100% Mydło naturalne Lawendowe 80g
100% Mydło naturalne Lawendowe 80g
21,00 zł
szt.
Ratownik balsam  "BORSUK" ROZGRZEWAJĄCY 45g
Ratownik balsam "BORSUK" ROZGRZEWAJĄCY 45g
12,00 zł 10,00 zł
szt.
Olej z orzecha wloskiego 250 ml
Olej z orzecha wloskiego 250 ml
35,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Krople z CBD - stężenie CBD 5% - 10ml data wazności 12/2018

01.jpg
  • promocja
Cena: 120,00 zł 150,00 zł 120.00
ilość szt.
Zyskujesz 12 pkt [?]

Opis

CBD czyli Kan­na­bi­diol, to zwią­zek, który natu­ral­nie wystę­puje w kono­piach. W prze­ci­wień­stwie do tetra­hy­dro­kan­na­bi­nolu czyli THC, nie wyka­zuje on dzia­ła­nia psy­cho­ak­tyw­nego, nato­miast znaj­duje coraz wię­cej zasto­so­wań w lecz­nic­twie, m.in. w tera­pii nowo­two­rów, leko­opor­nej padaczki, bólów prze­wle­kłych i migre­no­wych, stward­nie­nia roz­sia­nego, jaskry, zabu­rzeń lęko­wych i depre­sji. CBD wyka­zuje dzia­ła­nie prze­ciw­no­wo­two­rowe, ponie­waż hamuje namna­ża­nie komó­rek rako­wych oraz aktyw­nie pro­wa­dzi do ich obumie­ra­nia (apop­tozy) nie uszka­dza­jąc przy tym zdro­wych komó­rek. Kro­ple z CBD są sto­so­wane w tera­pii epi­lep­sji, dzia­łają prze­ciw­dr­gaw­kowo, zmniej­szają czę­sto­tli­wość i siłę napa­dów. W odróż­nie­niu od tra­dy­cyj­nych leków prze­ciw­pa­dacz­ko­wych, CBD akty­wuje układ kan­na­bi­no­idowy, który min. chroni układ ner­wowy przed nad­mier­nym wzbu­dza­niem impul­sów ner­wo­wych.
CBD wyka­zuje także dzia­ła­nie prze­ciw­bó­lowe (bóle prze­wle­kłe, migre­nowe, bóle włó­kien mię­śnio­wych). Działa prze­ciw­za­pal­nie (np. zapa­le­nie sta­wów), uspo­ka­ja­jąco, nasen­nie, prze­ciw­lę­kowo, prze­ciw­p­sy­cho­tycz­nie, prze­ciw­de­pre­syj­nie ( łago­dzi objawy zespołu stresu poura­zo­wego – PTSD). Zmniej­sza ciśnie­nie wewnątrz­gał­kowe w oku (jaskra). Działa prze­ciw­wy­miot­nie i sty­mu­luje ape­tyt (buli­mia, che­mio­te­ra­pia), a ponadto wyka­zuje dzia­ła­nie neu­ro­pro­tek­cyjne (ochronne na układ ner­wowy) i prze­ciw­u­tle­nia­jące (wymiata wolne rod­niki tle­nowe). Może być sto­so­wany pomoc­ni­czo w rekon­wa­le­scen­cji po uda­rach, w zespole wynisz­cze­nia w prze­biegu infek­cji HIV, w cho­ro­bach neu­ro­zwy­rod­nie­nio­wych jak Alzhe­imer, stward­nie­nie roz­siane i Par­kin­son.

Daw­ko­wa­nie:
Na początku usta­le­nie sta­łej dawki CBD wymaga od osoby uży­wa­ją­cej uwagi i obser­wa­cji wła­snego orga­ni­zmu. Kura­cję ole­jem konop­nym z CBD należy zacząć od naj­mniej­szych por­cji i stop­niowo je pod­wyż­szać, aby spraw­dzać, jaka ilość CBD będzie ide­alna. Mak­sy­malna dawka nie jest usta­lona, CBD może być jed­nak sto­so­wane bez­piecz­nie bez ogra­ni­czeń, gdyż nie wyka­zuje skut­ków ubocz­nych, ani uza­leż­nia­ją­cych. Z mojego, wła­snego doświad­cze­nia wynika,ze naj­le­piej sto­so­wać CBD trzy razy dzien­nie po kilka kro­pli: rano przed posił­kiem, wcze­snym popo­łu­dniem i wie­czo­rem, tak aby pomię­dzy poszcze­gól­nymi daw­kami było ok. 6h prze­rwy. Ale każdy przy­pa­dek jest inny, daw­ko­wa­nie zależy przede wszyst­kim od rodzaju cho­roby. Przedaw­ko­wa­nie CBD nie jest moż­liwe.


Skład­niki: CBD – 500mg / alko­hol ety­lowy – 9500mg


Pojemność opakowania: 10ml.
Status produktu – kosmetyk
Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Kraj pochodzenia: Indie

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl